Kontakt:


Vedúca zboru: Bc. Marta Kováčová

tel. č.: 0903/732785

e-mail: kovacova.marta@gmail.com

 

číslo účtu: ČSOB 4009579694/7500logo